fundació

La “Fundació Jordi de Sant Jordi” té el propòsit de convertir-se en part activa de la regeneració empresarial i productiva de la nostra societat, davant la necessitat la creació de nous emprendedors i la necessitat de la formació d’aquestos.

La demanda actual de formació i professionalització de l’empresari i emprenedor valencià en els temps què vivim, és fonamental per crear riquesa. Atès que la creació de riquesa és construir una societat més justa, amb menys desequilibris socials; des de la “Fundació Jordi de Sant Jordi”, volem aportar la nostra experiència per col•laborar amb eixos propòsits.