Què fem

LA VEU D’HIPÀTIA.

https://www.laveudhipatia.cat/

Publicació web sobre dones i cultura.

La Veu d’Hipàtia és una revista de divulgació de les aportacions fetes per les dones al llarg de la història en tots els àmbits de la cultura: arts plàstiques, literatura, música, filosofia, ciència…, adreçada al públic en general. També es fa ressò dels treballs emmarcats en la investigació feminista i els estudis de gènere des d’una perspectiva multidisciplinar.

L’objectiu de la publicació és promoure el coneixement de les contribucions femenines per eixamplar la mirada sobre el nostre passat i proposar dades, arguments i investigacions per assolir la igualtat entre dones i homes.

Els continguts, en diferents formats, s’inclouen en els següents apartats:

– Apunts:: informació sobre activitats culturals vinculades a la divulgació del llegat de les dones en els diversos àmbits esmentats, novetats editorials, exposicions, concerts, jornades, etc.

– Arts: articles per donar a conéixer i analitzar les obres fetes per dones en qualsevol disciplina artística al llarg de la història.

– Ciència: informació i divulgació del treball dut a terme per dones en l’àmbit científic tant en el passat com hui en dia.

– Citacions: fragments destacats d’obres escrites per dones acompanyats d’una biografia breu i imatges amb la finalitat que susciten l’interès per l’autora i la difusió de la seua producció.

– Efemèrides: secció dedicada a recordar dates significatives de la vida de dones que han reeixit en els seus respectius camps, així com dates  d’esdeveniments importants de la lluita feminista.

– Publicacions: ressenyes d’obres literàries escrites per dones i publicacions (llibres, revistes, estudis, informes…) dedicades a les aportacions de les dones en qualsevol matèria, i al debat i la reflexió feminista.